WAT BIEDEN WE AAN?

We bieden een dagbesteding aan in de vorm van time‐out, beleving en leertraject.

Aangezien elke problematiek uniek is, bieden we iedere persoon een programma

op maat aan. We starten met een screeningsgesprek om te kunnen oordelen of en hoe we de persoon

kunnen helpen met onze groene zorg. 

 

We baseren ons op de 7 sleutels van succes cfr. het onderzoek & bijhorende boek(boeren met zorg 7 sleutels tot een succesvolle zorgboerderij)

 

We proberen de activiteiten laagdrempelig te houden(de kracht van het alledaagse)

Mogelijke activiteiten die we aanbieden zijn:

– Meewerken in het voedselbos.

– Klusjes voor anderen

– Uitvoeren van herstellingen (repair café),

– Uitvoeren onderhoudswerken op het domein

– Wandelen onder begeleiding van een coach, … 

Deze lijst is niet sluitend. Alle activiteiten

die een positieve invloed kunnen hebben op de personen kunnen ingezet worden in een maattraject.

We houden onze activiteiten liefst kleinschalig zo kunnen we echt in relatie gaan met onze zorggasten.

 

Leertraject & ontplooingskansen:

We kunnen ook leermomenten aanbieden rond circulaire werking, upcycling, voedselbos,zelfzorg, … meestal vloeien deze voort uit de activiteiten zelf maar bij interesse van de zorggast kunnen we er steeds dieper op ingaan. De bedoeling is om ook toekomstgerichte kennis mee te geven aan onze zorggasten.

 

burgerschap & sociaal ondernemerschap:

We willen graag als VZW en sociale onderneming graag ook zo veel mogelijk openstaan voor de omgeving en de gemeenschap waar we ons in bevinden. Dit doen we vnl. door het organiseren van activiteiten allerhande. 

 

Partnerschap en innovatie :

De bedoeling is om een netwerk uit te bouwen met partners met dezelfde doelstelling die eventueel aanvullende diensten verlenen en waar een samenwerking mee kan opgestart worden. De innovatie bestaat vnl. uit het zorgen voor innovatieve ecologische landbouw via het principe van een voedselbos.

 

PRIJZEN

Momenteel bevinden wij ons in de opstartfase en vangen wij nog geen zorggasten op. Wij zullen duidelijk aangeven wanneer we met onze jongerenwerking starten via sociale media en onze site