Wat is het doel van prikkelvrij VZW?

Prikkelvrij VZW is een organisatie die graag wil een positieve bijdrage leveren aan de natuur, de gemeenschap, de fysieke en mentale gezondheid van jongeren, jongvolwassen en mensen met een beperking. We willen ons ook bezig houden met onderzoek en educatie rond deze thema’s. Dit noemen we verder de 4 pijlers van onze VZW. 

 

HET DOEL UITGEDIEPT PER PIJLER:

Pijler natuur:

We zitten momenteel met een serieuze verandering van ons klimaat, o.a. door een te grote hoeveelheid CO² die niet meer opgeslagen kan worden. Het is van groot belang om te gaan samenwerken met de natuur i.p.v. tegen de natuur en z.s.m. te starten met regeneratie van de natuur. Een voedselbos is een goede manier om op een economisch verantwoorde manier toch substantieel aan deze regeneratie van de natuur bij te dragen. Een voedselbos zorgt ook voor de verbetering van bodemkwaliteit en verbetering van de wateropname.

 

 

PIJLER MENTALE GEZONDHEID:

Om onze doelgroepen te helpen met het verhogen van hun psychologische veerkracht, vergroting van hun zelfstandigheid en bevordering van zowel de mentale als fysieke gezondheid.

 

 

PIJLER GEMEENSCHAP:

Prikkelvrij vzw wil een plaats creëren/zijn waar iedereen welkom is. Een plek waar we met diverse mensen zonder uitsluitsel kunnen samenwerken om elkaar zo veel mogelijk te ondersteunen in onze lokale gemeenschap.

 

 

PIJLER ONDERZOEK:

Prikkelvrij vzw voert onderzoek uit naar thema’s als voedselbossen, groene zorg, jongeren met problemen, maatschappij en ecologie. We staan open voor studenten en stagiaires van diverse instellingen.

HOE UITGEDIEPT PER PIJLER:

PIJLER NATUUR:

Door het ontwerpen en het correct aanplanten van een voedselbos, volgens de principes en de definitie van een voedselbos. Dit alles in samenwerking met onze jongeren en jongvolwassenen en specialisten ter zake.

 

PIJLER MENTALE GEZONDHEID:

We bieden een dagbesteding aan in de vorm van time‐out, beleving en leertraject. Dit kan door tijdelijke verwijdering uit de omgeving waar de problemen zich voordoen, bijvoorbeeld thuis of op school. Aangezien elke problematiek uniek is, bieden we iedere persoon een programma op maat aan. We starten met een screeningsgesprek om te kunnen oordelen of we de persoon kunnen helpen met onze groene zorg.

Mogelijke activiteiten die we aanbieden zijn meewerken in het voedselbos, uitvoeren van herstellingen (repair café), uitvoeren onderhoudswerken op het domein, leren over circulaire principes, wandelen onder begeleiding van een coach, … Deze lijst is niet sluitend. Alle activiteiten die een positieve invloed kunnen hebben op de personen kunnen ingezet worden.

 

Thema’s die aan bod kunnen komen.

 

Ondersteuning van persoonlijkheidsontwikkeling

‐ Opbouwen van een gezonde identiteit (zelfbeeld)

‐ Werken rond gezond zelfvertrouwen.

‐ Positieve ervaringen opdoen (zich nuttig voelen)

‐ Waardering ervaren en vertrouwen leren opbouwen

 

Ontwikkelen van attitudes

‐ Stiptheid, afspraken en regels naleven

‐ Leren omgaan met gezag.

‐ Samenwerken met anderen

‐ Concentratie behouden

‐ Opkomen voor de eigen mening

‐ Zelfstandig werken en leven

‐ …

Ontwikkelen van sociale vaardigheden

‐ Sociaal aanvaardbaar gedrag stellen.

‐ Leren omgaan met kritiek.

‐ Leren praten over problemen.

‐ Psychologische veerkracht kweken.

‐ ….

 

PIJLER GEMEENSCHAP:

We organiseren dagen waarop iedereen welkom is een kijkje te komen nemen op ons domein. Iedereen mag namelijk komen genieten van de omgeving en onze activiteiten. Zo willen we een brug slaan tussen onze vrijwilligers, de jongeren en buurtbewoners.

 

PIJLER ONDERZOEK:

Prikkelvrij vzw voert onderzoek uit naar thema’s als voedselbossen, groene zorg, jongeren met problemen, maatschappij en ecologie. We staan open voor studenten en stagiaires van diverse instellingen.