Groenbemesting

Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze vervolgens onder te ploegen of te mulchen. Dit wordt gedaan om het percentage organische stof en het stikstofgehalte in de bodem te verhogen. Stikstoffixatie van Vlinderbloemige groenbemesters spelen als N-bron een bijzondere rol. Door hun symbiose met Rhizobium bacteriën zijn ze in staat stikstof uit de lucht te binden (fixeren) en dit om te zetten in een voor de plant opneembare vorm Zoals je kan zien heb je er ineens een mooi bloemetje bij. Wij hebben gekozen voor Phacelia,rode klaver en blauwe lupines. Op de verhogingen waar we in de toekomst onze bomen zullen plaatsen zullen we smeerwortel plaatsen die we dan een aantal keer per jaar ommaaien om onze bomen te bemesten. 

   Groenbemesters hebben een aantal wezenlijke functies: 
    – Het voorkomen van verliezen aan mineralen door uitspoeling (als vanggewas). 
    – Het op peil houden van het organische stofgehalte, resp. bevorderen van het bodemleven en  structuur van de bodem.
    – Het toevoegen van extra stikstof aan de bodem.   


Wij hebben er voor gekozen om dit eerst te doen alvorens onze bomen te planten omdat we vertrekken van een kale akker waar mais opgestaan heeft en die jaren bemest en besproeid is geweest. Ook dienen we nog eerst grondwerken te doen omdat we onze bomen op verhoogd terrein willen plaatsen naast wadi’s die dan voor extra water infiltratie zullen zorgen.