Blog

Groenbemesting Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze vervolgens onder te ploegen of te mulchen. Dit wordt gedaan om het percentage organische stof en het stikstofgehalte in de bodem te verhogen. Stikstoffixatie van Vlinderbloemige groenbemesters spelen als N-bron een bijzondere rol. Door hun symbiose......

Hoi dit is de pagina waar info opkomt voor onze zaden pakjes die we bij de crowd zullen maken....