WAT doen we bij PRIKKELVRIJ VZW?

DOEL?

Prikkelvrij vzw is een organisatie die graag wilt een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap, de fysieke en mentale gezondheid van jongeren, jongvolwassen en mensen met een beperking. We ijveren ook voor meer biodiversiteit en meer groen. We willen ons ook bezig houden met onderzoek en educatie rond deze thema’s. Dit noemen we de 4 pijlers van onze vzw.

 

 

HOE?

We willen dit verwezenlijken door een voedselbos aan te planten. Het doel is dat dit enerzijds als voorbeeld kan dienen voor ecologische landbouw, productie van gezonde voeding. Anderzijds willen we dat het voedselbos en het domein worden aangewend voor diverse activiteiten. Zo willen we onze zorggasten in een groene omgeving begeleiding bieden om hun mentale en/of fysieke gezondheid te verbeteren. We creëren een locatie die de gemeenschap kan bevorderen door leuke activiteiten te organiseren.

ONS STAPPENPLAN

Momenteel bevinden we ons in de eerste fase van het stappenplan. We zijn op zoek naar een geschikt stuk landbouwgrond in de buurt van Westerlo. Dit zullen we pachten of kopen vanuit de VZW.  De gekozen optie zal bepaald worden naargelang de prijs en de hoeveelheid geld die we  via onze crowd fund zullen ophalen.

 

We bieden momenteel dus nog geen activiteiten aan als dagbesteding. Zodra we hier mee van start gaan zullen we hier uitvoerig over berichten op social media en op onze site alsook via onze nieuwsbrief.

 

In de 2e fase zullen we een voedselbos laten ontwerpen door een firma die al een aantal jaren expertise hierin heeft opgebouwd. We zullen ook de planten aankopen en plaatsen. Hier zullen open werkdagen voor georganiseerd  worden.

 

In de 3e fase zullen we onze tijdelijke structuren aanleggen het zal gaan over een dome tent om eventuele binnenactiviteiten te doen,composttoilet,serres,banken buiten.

 

In de 4e fase zullen we starten met het begeleiden van onze zorggasten op regelmatige basis in de vorm van time-out, dagbesteding, leercontract,… Het kan zijn dat we tijdens fase 2 & 3 wel al beperkt zullen zorggasten begeleiden die kunnen meewerken aan de aanplant van het voedselbos en de opbouw van de infrastructuur.

 

In de 5e fase zullen we allerhande activiteiten beginnen organiseren waar ook onze zorggasten aan mee kunnen helpen organiseren. De opbrengst van de activiteiten zal gaan naar onze VZW.

 

In de 6e fase zullen we voedsel gaan oogsten. Hiervoor zullen we op zoek gaan naar zowel lokale restaurants als particuliere afnemers. Ook zullen we proberen groenten en fruit aan de voedselbank te geven. De rest van de producten zullen we verwerken in allerhande bewaarbare producten.

FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6

Wat kan je doen om onze vereniging te steunen?

STEUN ONS:

 

Alle gfiten groot of klein, zijn van groot belang voor de goede werking van onze organisatie en komen rechtstreeks ten goede van onze activiteiten.

 

U kan storten op : BE29 7512 1099 6864

 

Begunstigde : prikkelvrij VZW